Zelfstandig naambord

Sommige mensen hebben een achternaam die een zelfstandig naamwoord is. Bijvoorbeeld Anker, Vis of Van Leeuwen. Op hun voordeuren zie je dan soms een naambordje met een symbool dat hun achternaam uitbeeldt: een ‘zelfstandig naambord’.